Medlemsskab af Aalborg Galopforening kan tegnes hos formand Stine Nielsen, tlf. 6065 9440

Pris kr. 300,- for enkeltmedlem og kr. 500,- for husstand med 2 personer.

Indbetaling skal ske til Nordjyske Bank, reg.nr. 9024 kontonr. 0001000845.

 

Træningstider 2020

 

Græsbanen må benyttes på nedenstående datoer i 2020:

 

Ugedag

Dato

Tidspunkt

Tilmelding på tlf. 8881 1207

 

Lørdag

 

25/4

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 24/4 kl. 14

Søndag

 

26/4

Hele dagen

Senest fredag den 24/4 kl 14

Mandag

 

4/5

Efter løbene

Senest mandag den 3/5 kl. 14

Lørdag

16/5

 

Fra kl. 15.30

Senest fredag den 15/5 kl 14

Søndag

31/5

Hele dagen

Senest fredag den 29/5 kl 14

 

Tirsdag

 

16/6

Fra kl. 14 – 17 og igen efter kl. 19

Senest mandag den 15/6 kl. 14

Lørdag

 

20/6

Fra kl. 15.30

Senest fredag den 19/6 kl. 14

Lørdag

 

27/6

Efter løbene

Senest fredag den 26/6 kl. 14

 

 

Søndag

5/7

Hele dagen

Senest fredag den 3/7 kl. 14

Torsdag

9/7

Fra kl. 14 – 17 og igen efter kl. 19

Senest onsdag den 8/7 kl. 14

Tirsdag

14/7

Fra kl. 14 – 17 og igen efter kl. 19

Senest mandag den 13/7 kl. 14

Tirsdag

21/7

Efter løbene

Senest mandag den 20/7 kl. 14

Søndag

26/7

Hele dagen

Senest fredag den 24/7 kl. 14

Søndag

9/8

Hele dagen

Senest mandag den 7/8 kl. 14

Lørdag

15/8

Efter løbene

Senest fredag den 14/8 kl. 14

Lørdag

13/9

Fra kl. 15.30

Senest fredag den 12/9 kl. 14

Torsdag

24/9

Fra kl. 14 – 17 og igen efter kl. 19

Senest onsdag den 23/9 kl. 14

Tirsdag

29/9

Fra kl. 14 – 15.30 og igen efter kl. 19

Senest mandag den 28/9 kl. 14

Lørdag

3/10

Efter løbene

Senest fredag den 2/10 kl. 14

 

OBS !! der skal rides udenfor de opstillede kegler – altså rid længst væk fra rails så vi passer bedst
muligt på græsbanen.

Sandbanen og den lille travbane må benyttes frit, dog undtaget tirsdage fra kl. 15.30 - 19 og torsdage fra kl. 17 – 19
og lørdage fra kl. 13 – 15 hvor banen benyttes af Ikaros.

Alle trænere – såvel professionelle som amatører – der ønsker at benytte græsbanen skal være medlem af Aalborg Galopforening.

Hvis et træningsarbejde ikke er anmeldt eller hvis græsbanen benyttes udenfor de nævnte træningstider, vil det medføre en bøde på kr. 1.000 til den pågældende træner.

Ændringer i træningstider og lukning af bane vil blive varslet på www.aav.dk og www.aalborggaloppen.dk