Medlemsskab af Aalborg Galopforening kan tegnes hos formand Keld Chr. Karlsen, tlf. 5057 0233.

Pris kr. 300,- for enkeltmedlem og kr. 500,- for husstand med 2 personer.

Indbetaling skal ske til Nordjyske Bank, reg.nr. 9024 kontonr. 0001000845.

Træning på græsbanen, tirsdage, lørdage og søndage – Sæson 2018

Alle trænere - såvel professionelle som amatører - der ønsker at benytte græsbanen SKAL være medlem af Aalborg Galopforening. Kontingent er kr. 300,- og medlemsskab kan tegnes hos Keld Chr.  Karlsen på tlf. 5057 0233.

Anmeldelse af græsgalop skal ske til tirsdage senest mandag kl. 14.00, til torsdage senest onsdag kl.  og til lørdag/søndag senest fredag kl. 14.00. Tilmelding på tlf. 8881 1207.

Årsagen til at galoppen skal anmeldes er, at Racing Arena Aalborg forbeholder sig ret til at lukke græsbanen for træning, såfremt baneforholdene ikke skønnes i orden hertil. I så fald offentliggøres dette på www.aav.dk og www.aalborggaloppen.dk

Hvis et træningsarbejde på græsset ikke er anmeldt, eller hvis græsbanen benyttes udenfor de nævnte træningstider, vil det medføre bødestraf på kr. 1.000,-. Bøden tildeles hestens træner.

Tirsdage må græsset benyttes i tidsrummet fra kl. 14 til kl. 16.30 og efter kl. 19.

 Lørdag må græsset benyttes fra kl. 15.30

 Søndag må græsset benyttes hele dagen.

 

 OBS!! Der skal rides udenfor de opstillede kegler – altså rid længst væk fra rails !

 

April
Søndag den 29.
Kun åben for heste,
der starter i 
Aalborg 10/5

MAJ
søndag den 13. 
Tirsdag den 22. 

JUNI
Søndag den 3.
Søndag den 10. 
Søndag den 17.
Torsdag den 28.

JULI
.

AUGUST

Tirsdag den 14. august

 

 

 

 

SEPTEMBER

Lørdag den 8. september

Søndag den 9. september

OKTOBER

Lørdag den 13. oktober
Søndag den 14. oktober