Medlemsskab af Aalborg Galopforening kan tegnes hos formand Stine Nielsen, tlf. 6065 9440

Pris kr. 300,- for enkeltmedlem og kr. 500,- for husstand med 2 personer.

Indbetaling skal ske til Nordjyske Bank, reg.nr. 9024 kontonr. 0001000845.

 

Træningstider 2021

 

Græsbanen må benyttes på nedenstående datoer i 2021:

Ugedag

Dato

Tidspunkt

Tilmelding på tlf. 8881 1207

 

Søndag

 

18/4

Hele dagen

Senest fredag den 16/4 kl 14

Lørdag

 

24/4

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 23/4 kl. 14

Lørdag

8/5

 

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 7/5 kl 14

Torsdag

13/5

Efter kl. 13

Senest onsdag den 12/5 kl. 14

 

Lørdag

15/5

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 14/5 kl. 14

 

Søndag

 

23/5

Hele dagen

Senest fredag den 21/5 kl. 14

Lørdag

 

5/6

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 4/6 kl. 14

Søndag

 

6/6

Hele dagen

Senest fredag den 4/6 kl. 14

Lørdag

12/6

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 11/6 kl. 14

 

Tirsdag

22/6

Efter løbene

Senest mandag den 21/6 kl. 14

 

Lørdag

26/6

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 25/6 kl. 14

 

Lørdag

3/7

Efter kl. 15.30

Senest fredag den 2/7 kl. 14

 

Tirsdag

13/7

Efter kl. 13

Senest mandag den 12/7 kl. 14

 

Tirsdag

20/7

Efter løbene

Senest mandag den 19/7 kl. 14

 

Tirsdag

4/8

Efter kl. 13

Senest mandag den 3/8 kl. 14

 

Søndag

9/8

Hele dagen

Senest fredag den 7/8 kl. 14

 

Lørdag

14/8

Efter løbene

Senest fredag den 13/8 kl. 14

 

 

Da der skal ske omlægning/reparation af banen efter den 14/8 2021 – vil der primo august komme datoer for græsbanens brug resten af sæsonen

OBS !! der skal rides udenfor de opstillede kegler – altså rid længst væk fra rails så vi passer bedst
muligt på græsbanen.

Sandbanen og den lille travbane må benyttes frit, dog undtaget tirsdage og torsdage fra kl. 17 – 19
og lørdage fra kl. 13 – 15 hvor banen benyttes af Ikaros.

Alle trænere – såvel professionelle som amatører – der ønsker at benytte græsbanen skal være medlem af Aalborg Galopforening.

Hvis et træningsarbejde ikke er anmeldt eller hvis græsbanen benyttes udenfor de nævnte træningstider, vil det medføre en bøde på kr. 1.000 til den pågældende træner.

Ændringer i træningstider og lukning af bane vil blive varslet på www.aav.dk og www.aalborggaloppen.dk