Medlemmer, hesteejere, trænere, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere ønskes et godt nytår

Championatsfest

12/12 2018

Årets Championatsfest afholdes i Restauranten på banen lørdag den 16. februar 2019

Informationsdag - Dansk Hestevæddeløb

5/11

Konferencedag – Frem mod 2021
 
Tidspunkt:   14. november 2018 kl. 9.15 til 16.00
 
Sted:   Koldkærgård, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus
 
Målgruppe:  Interessenter i hestevæddeløbsporten
 
 
Dagens program:
 
09.15 - 09.30  Velkomst   09.30 - 10.45 Strategi 2021, herunder sæsonplan, økonomi Udviklingstiltag i 2019-2021 v/ Henrik Friis
 
10.45 - 11.00 Pause
 
11.00 - 12.00 Udviklingen sammen med Svensk Travsport v/ Petter Johansson, Sportschef Svensk Travsport
 
12.00 - 12.45  Frokost
 
12.45 - 13.15 Opdatering omkring medicinering v/ Peter Fog og Klaus Storm   13.15 – 13:45 Fremtidens spillemarked v/ Bet25
 
13:45- 14.00 Pause
 
14.00 - 15.00 Aktuelt indenfor hestesektoren v/ Jørgen Kold fra SEGES
 
15.00 – 15:30 Hvordan gør vi sporten interessant for erhvervslivet v/ Jan Arentoft og Jon Tølbøll
 
15.30 – 15:45 Afrunding og spørgsmål
 
Der tages forbehold for ændringer.
 
Pris for arrangement inkl. forplejning:   200 kr.
 
Seneste tilmelding d. 7. november til info@danskhv.dk  eller Lone Kristensen på tlf.: 22 76 77 40

Sæsonplan 2019

5/11 2018

Mandag den 6. maj - Sæsonstart med 2 - 3 galopløb

Onsdag den 5. juni (Grundlovsdag) - Galopdag

Tirsdag den 6. august - Galopdag

Onsdag den 4. september - Galopdag

Tirsdag den 15. oktober - Galopdag

Mandag den 28. oktober - 2 - 3 galopløb ?

Katalog til Åringsauktion 2018 kan nu hentes på banens kontor daglig kl. 10 - 14.
Den 21/8 kan kataloget også hentes i galopvægten.

7/5 2018 Retningslinjer Herpesvirus

Kontingent 2018

7/1  

Det er også tid til at betale kontingent 2018.

300 kr. for enkeltmedlemmer 500 kr. for en husstand med 2 personer.

Indbetaling skal ske til Nordjyske bank. Reg. Nr. 9024 Konto nr. 0001000845

Generalforsamling

7/1 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Aalborg galopforening d. 24/1-2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i caféen på publikumssiden, ”Pitstoppen”

Generalforsamlingen vil blive afholdt fra kl. 19-20.

Herefter vil der være info ved Peter Knudsen, Dansk Galop, og Henrik Brendholdt, provinsens galopsekretariat.

Dagsorden er som følger:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning.

3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent 2019

Bestyrelsen forslår kontingent uændret, 300 kr. for enkeltmedlemmer, 500 kr. for husstand af 2 personer.

5.      Forslag fra bestyrelsen

6.      Forslag fra medlemmer

Skal være bestyrelsen i hænde senest 16. Januar

7.      Valg af bestyrelse samt suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

-Maria Jørgensen, villig til genvalg.

-Mia Thomasen, ikke villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karsten Johansen.

Nuværende suppleanter:

-Ulla Johansen

-Emilia Hvitved Pedersen

8.      Valg af revisorer.

Nuværende revisorer:

-Villy Nielsen

-Erik Mogensen

9.      Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

                      Keld Chr. Karlsen, formand

Hestejere, sponsorer og alle aktive ønskes et godt nytår.
På gensyn i 2018

4/12 2017.

 

Informationsaften

Fredag den 15. december kl. 19.00 kommer Peter Rolin, formand for Dansk Hestevæddeløb, og Henrik Friis, direktør i samme selskab, til Racing Arena Aalborg for at informere om alle de nye tiltag, der sikrer væddeløbssporten fremgang i de kommende år.


Informationsmødet afholdes i banens restaurant.

Da der vil blive serveret kaffe og kage, vil vi af hensyn til vor restauratør gerne have din tilmelding senest den 14. december inden kl. 12.00

på tlf. 888 112 07 eller på mail: event@aav.dk

Med venlig hilsen
Dansk Hestevæddeløb og Racing Arena Aalborg

Generalforsamling og medlemsmøde

30/11 2017

Onsdag den 24. januar 2018, kl. 19 afholder vi ordinær generalforsamling på Racing Arena Aalborg.

Når generalforsamlingen er afsluttet, afholder vi et medlemsmøde om sæson 2018

Så sæt allerede nu x i kalenderen

1/5 

 

Træningstider på græsset i 2017 er nu opdateret

 

12/4

Bonusordning 2017

Aalborg Galopforening vil gerne belønne de hesteejere der er flittige til at starte heste i Aalborg.

Derfor indfører vi i 2017 en bonusordning, hvor heste der har startet 7 gange i Aalborg i 2017 vil få udbetalt en kontant bonus på kr. 2.000 når sæsonen er slut.

Med dette tiltag håber vi på god opbakning til løbene i 2017, så vi kan få en sportslig fin sæson. 

I 2017 vil der også være en buket blomster til 2. hesten i alle løb.

 

 

 

Kontingent 2017

Har du/I glemt at indbetale kontingent, kan det sagtens nåes endnu Cool

Prisen for medlemskab er kr. 300,- for en person og kr. 500,- for 2 personer i samme husstand.

Beløbet skal indbetales til foreningens konto i Nordjyske Bank, reg. nr. 9024, konto nr. 0001000845, husk at oplyse navn ved indbetaling.

Uddrag af foreningens vedtægter

 

§ 3.               Årskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen med virkning for det efterfølgende kalenderår. Kontingentet skal være indbetalt inden ordinær generalforsamling. Sker dette ikke, har man ikke stemmeret på generalforsamlingen og slettes herefter af foreningen.

§ 4.               Alle, der søger amatørlicens gennem Aalborg Væddeløbsforening, skal være medlem af Aalborg Galopforening

 

Løbsdage i 2017

Mandag den 1/5 - 2 løb

Onsdag den 10/5 - 2 løb

Fredag den 23/6 - 3 løb, Silver Blaze og Professor Moriarty. Sct. Hans arrangement

Mandag den 24/7 - 3 løb, DM for kvindelige jockyes

Lørdag den 12/8 - 8 løb, Galopdag

Mandag den 21/8 - 2 løb

Lørdag den 23/9 - 3 løb, Kop og Kande St. Handicap

Mandag den 16/10 - 2 løb

Mandag den 30/10 - 2 løb

Indbydelse til Championatsfest

Så er igen blevet tid til den årlige championatsfest - se mere i indbydelsen

Arkiv 2015 og 2016