8/2 Hesteinfluenza

Retningslinjer for kontakt med og import af heste fra UK
 
På baggrund af udbruddet af influenza blandt fuldblodsheste i UK indskærpes følgende forholdsregler ved kontakt med heste fra områder med udbrud:
 
1) Undgå al unødig kontakt med stalde og heste i regioner/UK, hvor der er konstateret udbrud
 
2) Hvis der er kontakt til stalde/heste i områder med udbrud (besøg i stalde) skal tøj, sko, mobiltelefoner m.v. rengøres med et virusdræbende middel inden kontakt til andre heste
 
3) Undgå import af heste fra UK indtil udbruddet er under kontrol
 
4) Hvis heste allerede er hjemført, eller er nødsaget til at blive hjemført, bør de isoleres i minimum 3 uger i separat stald. 
 
▪ Der skal dagligt tages temperatur på hestene (temperatur skal være under 38,3), og hestenes generelle helse skal iagttages
 
▪ Husk at virus meget let spredes gennem luften (i flere kilometers radius), så ventilation i isolationsstalden skal være separeret fra andre stalde 
 
▪ Husk at personalet som tilser hestene i isolation skal være opmærksomme på ikke at overføre smitte til raske heste (tøjskifte m.v.)
 
5) Opdateret og regelret vaccination af alle heste er anbefalet
 
 
Udbruddet af influenza i UK anses for ekstra alvorligt, idet der er dokumenteret sygdom blandt heste, som er vaccinerede. Man mistænker derfor nedbrud af vaccinesikkerheden evt. som følge af en ny mutation af virus, som de nuværende vacciner ikke dækker mod. Vaccinerede heste vil dog generelt være bedre beskyttet mod virus.
 
Retningslinjerne er fastsat efter drøftelse med SEGES og Dansk Rideforbund.
 
 
Den 8. februar 2019 Peter Knudsen

Arkiv 2017 og 2018

Arkiv 2015 og 2016