4/9 Mariyna
Rytter: Liam Doram
Træner: Karsten Johansen
Ejer: Karsten & Hans J. Johansen, S. Nielsen